Adatkezelési tájékoztató

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Tájékozatót. Az oldal használatával Ön megerősíti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megértette, az abban foglaltakhoz kifejezetten, önkéntesen hozzájárul.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a www.paprikum.eu webáruházat üzemeltető DAESIGN circus Kft., (Cégjegyzékszám:01-09-180534, Adószám: 24753939-2-41. Cég székhelye: 1048 Budapest Falemez utca 2), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A www.paprikum.eu oldalt látogatók, az oldalon vásárlók számára DAESIGN circus Kft., (Cégjegyzékszám:01-09-180534, Adószám: 24753939-2-41. Cég székhelye: 1048 Budapest Falemez utca 2).

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (www.paprikum.eu) egyedileg tervezett terméket hoz létre, regisztrál, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő célja, hogy a www.paprikum.eu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:
  • Saját elképzeléseik szerinti ajándéktárgyat válasszon vagy válasszanak publikus termékek közül.
  • Az általuk kiválasztott termék megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
  • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.
 2. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.
 3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kéri regisztráció alkalmával, illetve az adatok megerősítését kérheti a regisztráció nélkül leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok köre

 1. Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:
  • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám.
  • E-mail küldése esetén: a küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok
  • Űrlap kitöltése esetén: név, cégnév, e-mail, telefonszám,lakcím
 2. Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
  • azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre);
  • azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
  • A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.
  • A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama

Hírlevél feliratkozás esetén
A Hírlevélre történt feliratkozás Személyes adatai mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható. A leiratkozás e-mailben is kérhető az [email protected] címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.

Vásárlás esetén
A paprikum.eu oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év. Bankkártya adatokat nem tárolunk, így természetesen nem is őrizzük meg azokat. E-mail küldése, Űrlap kitöltése esetén A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

E-mail küldése
Űrlap kitöltése esetén A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Székhely Tevékenység
FedEx Express International B.V. Legal Department Taurusavenue 111 2132 LS Hoofddorp The Netherlands Csomagszállítás
GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagszállítás
Naxonet Bt. 2400 Dunaújváros, Nap u. 2. Adatbázis kezelés, WEB szolgáltatás
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. E-mail kapcsolattartás, hírlevél küldés
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony u. 7. Számlázás
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. A beérkező e-mailek elsődleges fogadása

Hirdetések használata

A paprikum.eu webáruházat üzemeltető DAESIGN circus Kft. az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

Cégnév Székhely Tevékenység
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Hirdetés
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Hirdetés

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Tájékoztatás joga
  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére (DAESIGN circus Kft. (Cégjegyzékszám:01-09-180534, Adószám: 24753939-2-41. Cég székhelye: 1048 Budapest Falemez utca 2) küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az [email protected] címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.
 2. Helyesbítés joga
  A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető az [email protected] e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető. Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az [email protected] címre kell elküldeni.
 3. Törléshez való jog
  A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.
 4. Tiltakozáshoz való jog
  A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére (DAESIGN circus Kft., (Cégjegyzékszám:01-09-180534, Adószám: 24753939-2-41. Cég székhelye: 1048 Budapest Falemez utca 2), két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az [email protected] címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását. Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
 5. Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
  Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/)

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keresse [email protected] e-mail címünket, vagy hívja telefonszámunkat +36 30-812-3356